Co robimy

geodeta kołobrzeg

Z czym mierzymy się na co dzień?

GEO-METR oferuje klientom indywidualnym i instytucjonalnym oraz firmom pełen zakres usług geodezyjnych, których wyliczenie prezentujemy poniżej Jeśli zatem szukają Państwo kompleksowych usług geodety w Kołobrzegu, Koszalinie, Białogardzie, Ustroniu Morskim lub w którymkolwiek innym rejonie Pomorza – serdecznie zapraszamy.

Podziały nieruchomości:

 • w trybie administracyjnym, na terenach objętych planami zagospodarowania przestrzennego,
 • przeznaczonych na cele rolne lub nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego.
Rozgraniczenia nieruchomości:

 • przy sporach granicznych,
 • w przypadku braku niezbędnej dokumentacji geodezyjnej do wznowienia granic.
Wznowienia i wytyczenia znaków granicznych – stabilizacja zniszczonych i uszkodzonych punków granicznych.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:

 • kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych,
 • zmiany jednostkowe powstałe podczas procesu inwestycyjnego (zmiany użytków, kartoteki budynkowe, wykazy zmian danych ewidencyjnych),
 • sporządzenie dokumentacji do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Mapy do celów prawnych:

 • do zasiedzenia,
 • do ustalenia służebności drogi koniecznej,
 • do ustalenia służebności przesyłu,
 • z projektem podziału nieruchomości dla inwestycji liniowych,
 • połączenie działek,
 • inne opracowania.
Mapy do celów projektowych:

 • w postaci numerycznej oraz analogowej,
 • opracowanie przestrzennych, numerycznych modeli ukształtowania powierzchni terenu,
 • mapy do celów planistycznych.
Geodezyjna obsługa budowy:

 • wytyczenie budynków, budowli oraz sieci infrastruktury uzbrojenia technicznego w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego, biurowego, handlowego, przemysłowego, hydrotechnicznego, drogowego oraz kolejowego,
 • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji,
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli,
 • geodezyjne badanie geometrii budowli i urządzeń przemysłowych,
 • pomiar objętości mas ziemnych, np. hałd, składowisk, kopalni żwiru; bilans robót ziemnych,
 • pionowanie szybów windowych,
 • inwentaryzacje architektoniczne np. elewacji budynków,
 • przekroje i profile cieków wodnych.
Geodezyjne pomiary powykonawcze:

 • inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli, obiektów drogowych, kolejowych itp.,
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci infrastruktury uzbrojenia technicznego, w tym: sieci gazowej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, telekomunikacyjnej itp.,
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci liniowych napowietrznych,
 • pomiar powierzchni i kubatury budynków i lokali,
 • inwentaryzacje prac archeologicznych.

Jeśli potrzebują Państwo usługi geodezyjnych nie wymienionych wyżej, prosimy o kontakt – z pewnością wyjaśnimy tę wątpliwości.

GEO-METR – zespół dobrych geodetów – Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Ustronie Morskie