Warto wiedzieć

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane- obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Inwentaryzacja odnosi się nie tylko do domów jednorodzinnych i innych obiektów wymagających pozwolenia na budowę, ale także przyłączy … Czytaj więcej

Jakie dokumenty są niezbędne do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?

Właściciel gruntu, który chce go odrolnić, musi złożyć w stosownym dla jego położenia urzędzie gminy (miasta), wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolniczej. W treści wniosku należy dokładnie określić działkę, której dotyczy wniosek, oraz wnieść o zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego na działkę pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne lub usługowe. Najczęściej … Czytaj więcej

Jak wygląda prawidłowo sporządzona mapa do celów projektowych?

Jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć przed rozpoczęciem budowy domu lub innego obiektu budowlanego, jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Mapa do celów projektowych jest niezbędna do zrealizowania jakiekolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Opracowuje się ja na bazie mapy zasadniczej i powinna zawierać m.in.: dane dotyczące ewidencji … Czytaj więcej